Get Adobe Flash player

Monthly Archives: November 2015

پنجمینهفته ی تخصصی مهندسی نفت با همکاری شرکت های ملی حفاری، بین المللی حفاری، تاسیسات دریایی و پترو مخزن کاو از تاریخ شنبه 23 آبان تا 27 آبان ماه 94 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد. تبلیغات هفته را می توانید در ذیل مشاهده نمایید.کارگاه های این هفته به صورت رایگان برگزار می شود.

هزینه جهت دریافت مدرک هر دوره برای دانشجویان امیر کبیر10 هزار تومان و دانشجویان دانشگاه های دیگر 15 هزار تومان و برای کارکنان شرکت ها 30 هزار تومان می باشد که در روز برگزاری دوره دریافت خواهد شد.

بعد از انجام ثبت نام نیازی به تایید ایمیل نمی باشد و ثبت نام با موفقیت انجام شده است.

OK

جهت ثبت نام به انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر مراجعه فرمایید.