Get Adobe Flash player

Daily Archives: July 30, 2015

به استحضار عزیزانی که در دومین هفته ی تخصصی  مهندسی حفاری شرکت نمودند می رسانیم پس از پیگیری های مستمر،مدارک مربوط به کارگاه های علمی شما کامل شده و آماده تحویل می باشد.طی تماس های گرفته شده و به دلیل اینکه عده ای از عزیزان نیاز فوری به این مدارک دارند،تصمیم بر این شد افرادی که مایلند ،روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴  از ساعت ۹:۳۰صبح  الی ۶ عصر(به جز از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰) برای دریافت مدارک خود به دفتر انجمن علمی دانشکده نفت دانشگاه امیرکبیر مراجعه نمایند.شرکت کنندگان دیگری که قادر به حضور در این تاریخ نیستند می توانند از تاریخ ۱ مهر برای دریافت مدارک به دفتر انجمن مراجعه نمایند.

با تشکر از شکیباییتان و با آرزوی موفقیت و سلامتی