Get Adobe Flash player

Daily Archives: February 25, 2015

انجمن علمی نفت امیرکبیر اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی دوازده ساعته نرم افزار Drilling Office نموده است.

drilling office

رزومه استاد مربوطه و سر فصل های دوره را می توانید از اینجا دانلود کنید.
برای ثبت نام به دفتر انجمن علمی دانشکده نفت واقع در طبقه دوم دانشکده مراجعه نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با این شماره تماس حاصل نمایید.(09118532314 حسین سلیمانی)

IMG_20150225_212534

رزومه استاد مربوطه را  می توانید از اینجا دانلود کنید.
برای ثبت نام به دفتر انجمن علمی دانشکده نفت واقع در طبقه دوم دانشکده مراجعه نمایید.
هم چنین دانشجویان دانشگاه های تهران و علوم تحقیقات می توانند برای ثبت نام به رابط های ما در انجمن علمی دانشکده نفت دانشگاه خود مراجعه نمایند.
دانشگاه تهران(آقای گرجی)—-دانشگاه علوم تحقیقات(آقای فارسی)
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با این شماره تماس حاصل نمایید.(09118532314 حسین سلیمانی)

 

MATLAB course
******************************************
هزینه کارگاه متلب بر مبنای مدرک انتخابی متفاوت می باشد.
++اگر مدرک انجمن علمی کل دانشگاه امیرکبیر مد نظر باشد، هزینه ها به صورت زیر است:
دانشجویان نفت امیرکبیر60000 تومان
دانشجویان امیرکبیر 90000 تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها و فارغ التحصیلان 120000 تومان
++اگر مدرک رسمی از وزارت علوم مد نظر باشد، هزینه ها به صورت زیر است:
دانشجویان نفت امیرکبیر100000 تومان
دانشجویان امیرکبیر 130000 تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها و فارغ التحصیلان 160000 تومان
******************************************
رزومه استاد مربوطه و سر فصل های دوره را نیز می توانید از اینجا دانلود کنید.
برای ثبت نام به دفتر انجمن علمی دانشکده نفت واقع در طبقه دوم دانشکده مراجعه نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با این شماره تماس حاصل نمایید.(09118532314 حسین سلیمانی)