انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت

شرکت توسعه انرژی نارگان آمیتیس

شنبه 17آذر ساعت13 الی15

موضوع: مدیریت یکپارچه پروژه؛ رویکرد مدیریت چابک برای پروژه های بالادستی

ارائه دهنده:مهندس حامد قدیم(مدیر عامل شرکت توسعه انرژی نارگان آمیتیس)

سرفصل ها

مباني پايه مديريت پروژه و مديريت پروژه چابك

نيازمندي هاي اصلي در فازهاي مختلف پروژه هاي مطالعات ميادين نفت و گاز

فصل مشترك هاي بخش هاي مختلف مهندسي تحت الارضي و سطح الارضي

مديريت يكپارچه محدوده، زمان و هزينه در پروژه هاي مطالعات ميادين نفت و گاز

بررسي ريسك هاي پروژه هاي بالادستي و تنظيمات قراردادي مرتبط مديريت ريسك