انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت

هفتمین همایش سالانه مهندسی نفت پلی تکنیک

انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر مفتخر است در راستای پیشبرد اهداف علمی و صنعتی کشور و ارتباط دانشگاه با صنعت ،” هفتمین همایش سالانه مهندسی نفت پلی تکنیک” را در دانشکده مهندسی نفت برگزار کند. این رویداد علمی با هدف بهره گیری از تجربیات شرکت های نفتی در حوزه فنی مهندسی نفت با مشارکت شرکت های نفتی دولتی و خصوصی کشور شامل مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ، شرکت ملی حفاری ، شرکت مناطق نفت خیز جنوب ، شرکت پتروایرانیان اروند و شرکت توسعه انرژی نارگان آمیتیس 17 الی 20 آذر سال جاری برگزار می گردد
در این بازه زمانی هفت سمینار و گارگاه با موضوعیت های مختلف از قبیل مهندسی مخازن ، حفاری ، بهره بردای و اکتشاف نفت برگزار می شود، مخاطبین این رویداد دانشجویان دانشگاه های کشور و افراد صنعتی بوده و در پایان به شرکت کننده های این سمینار ها و کارگاه ها مدرک معتبر اعطا خواهد گردید و اختتامیه ” هفتمین همایش سالانه مهندسی نفت پلی تکنیک” با حضور مدیران شرکت های حاضر 20 آذر برگزار خواهد شد

شنبه 17آذر 15:30الی17:30

کمیته جوانان صنعت نفت

موضوع :كاربرد فرآيند هاي غشايي در مديريت آب همراه در صنايع نفت و گاز

ارائه دهنده:دکتر مریم توکل مقدم

معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه صنعت نفت

شنبه 17 آذر ساعت 13الی15

شرکت توسعه انرژی نارگان آمیتیس

موضوع:مدیریت یکپارچه پروژه؛ رویکرد مدیریت چابک برای پروژه های بالادستی

ارائه دهنده:مهندس حامد قدیم

مدیر عامل شرکت توسعه انرژی نارگان آمیتیس

یکشنبه18 آذر ساعت15:30 الی17:30

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

موضوع:کاربرد مطالعات هیدرودینامیک در اکتشاف منابع هیدروکربوری

ارائه دهنده:مهندس محمد ابراهیمی

کارشناس مهندسی مخازن مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

یکشنبه18 آذر ساعت13الی15

شرکت ملی حفاری

موضوع:آشنایی با سیستم کنترل  پسماند سیال حفاری

ارائه دهنده:دکتر محمد افرا

دوشنبه 19 آذر ساعت15:30الی17:30

شرکت پترو ایرانیان اروند

موضوع

مدل سازی مخزن

ارائه دهنده:مهندس سولماز عابدی

کارشناس ارشد شبیه سازی مخازن شرکت پتروایرانیان اروند

دوشنبه19 آذر ساعت13 الی15

شرکت پترو ایرانیان اروند

موضوع

نمونه گیری پیشرفته سیال ته چاهی مخزن

ارائه دهنده:دکتر حسن بهرامی

سرپرست لاگ های تولیدی مخزن شرکت پتروایرانیان اروند

سه شنبه 20آذر ساعت13 الی15

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

موضوع:جمع آوری گاز های ارسالی به مشعل

ارائه دهنده:مهندس سعید کوتی
مدیر تولید شرکت مناطق نفت خیز جنوب ایران

پایان هر دوره ارزیابی صورت میگیرد و به افراد با کسب حداقل 50 درصد نمره مدرک معتبر ارائه می شود.

افرادی که قصد انصراف از دوره ثبت نامی را دارند تا ساعت 24 پنجشنبه مهلت دارند که انصراف خود را به آدرس ایمیل aut.sape@gmail.com ارسال نمایند.