انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت

دوره ها

انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر برگزار می کند

دوره آموزش نرم افزار متلب

با ارائه مدرک معتبر

مدرس:مهندس حسین یاوری

دوره نرم افزار اکلیپپس

مدرس:مهندس صفدریان

مولف کتاب آموزش نرم افزار اکلیپس( انتشارات پژوهشگاه)

ظرفیت تکمیل

دوره آموزشی نرم افزار فلوئنت

مدرس:محمد صباح

زمان بندی:4و11آبان

ظرفیت تکمیل

دوره های تخصصی نرم افزار

فلوئنت

پترل

متلب

ژئولاگ

ظرفیت تکمیل